Stichting DeMoeder's Geuren is destichting van deMoeder's Geuren wierook, die u kunt vinden op www.wierook.nl en winkel.wierook.nl

Home EM projecten

EM - An Earth Saving Revolution

An Earth Saving Revolution

titel van het boek van Prof. Teruo Higa de ontdekker van EM

EM (Effectieve Microorganismen) is een mengsel van nuttige, onschadelijke, regeneratieve microorganismen, die vrij in de natuur voorkomen. De lijst van toepassingsmogelijkheden van EM is nagenoeg eindeloos. EM kan met succes gebruikt worden in:

1.    land en tuinbouw, fruit en bloementeelt (EM kan het gebruik van kunstmest en pesticiden overbodig maken)

2.     veeteelt en hygine voor huisdieren

3.     het groen en bosbeheer van steden en gemeenten

4.     viskwekerijen en zwembaden

5.     huis, vijver en tuin

6.     bedrijven om milieuproblemen zoals water, lucht en bodemverontreiniging op te lossen

7.     om GFT afval om te zetten in waardevol organisch materiaal

8.     voor lichaamshygine en allerlei gezondheidsproblemen

De Stichting wil het gebruik van EM in India stimuleren, voorbeeldprojecten
opzetten en ondersteuren.

EM in de vorm van keramiek kan ook toegepast worden in verf, bouwmaterialen en dergelijke. In ons Stilte Resort zullen wij bij de bouw zoveel mogelijk gebruik maken van EM technieken.

Wij zullen tevens EM in het natuurgebied bij de verzorging van de dieren en planten gebruiken.

De Stichting sponsort EM schoolprojecten in Nederland. Kinderen leren met EM te experimenteren en voedselafval van de school op school te composteren. Lees verder op www.emvereniging.nl.