Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Stichting De Moeder's Geuren is de stichting van de Moeder's Geuren wierook, die u kunt vinden op www.wierook.nl en winkel.wierook.nl

Home
EM - An Earth Saving Revolution

EM_in_de_praktijk_mEffectieve micro-organismen, kortweg EM genoemd is een mengsel van gewoon in de natuur voorkomende micro-organismen. Zij zorgen voor een grotere oogst, lekkerder groenten, meer energie, gezonder vee, zuiverder water... zonder gebruik van chemicalien, kunstmest en pesticiden. De Stichting wil het gebruik van EM in India en Nederland stimuleren, voorbeeldprojecten opzetten en ondersteunen.