Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Stichting De Moeder's Geuren is de stichting van de Moeder's Geuren wierook, die u kunt vinden op www.wierook.nl en winkel.wierook.nl

Home Foundation information

General Information Mother's Fragrance Foundation

Naam: Stichting de Moeder's Geuren

Opgericht: 18 juni 2004

RSIN/Fiscaal nummer: 8159.73.330

Kamer van Koophandel: 39086461

Post- en kantooradres: Achterwerf 312, 1357 DG Almere

Internetadres: www.moedersgeuren.nl

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giro: NL67 INGB 0004 8686 02

Doelstelling:Het initiëren, ontwikkelen, ondersteunen, stimuleren, begeleiden en tot stand brengen van activiteiten en projecten die bijdragen aan de verbetering van het welzijn en de ontwikkeling van de mensen in India en Nederland.
De Stichting heeft tot doel projecten en activiteiten te ontwikkelen en te ondersteunen die als voorbeeld kunnen dienen voor navolging in een grotere context en voor algemeen belang.
De Stichting focust op specifieke projecten op het gebied van vernieuwend onderwijs, biologische landbouw en duurzaam milieubeheer, toegepaste kennis van sociale ontwikkeling en wereldvrede. Voor onderwijs, landbouw en milieu projecten ligt de nadruk op projecten in India en Nederland, terwijl de sociale ontwikkeling en wereldvrede projecten internationaal georiënteerd zijn.
Het motto van de Stichting is het brede "voor vooruitgang".
Een winstoogmerk is statutair afwezig.

Actieve projecten:

 • Onderwijs projecten gebaseerd op de Glenn Doman onderwijsmethode in India en Nederland
 • EM (Effectieve Micro-organismen) gerelateerde projecten in India en Nederland
 • Wereldvrede projecten

Fondsenwerving: de Stichting verwelkomt donaties maar voert geen actieve strategie om fondsen te werven. Organische groei is het groeimodel dat bij de Stichting past.

Donaties en schenkingen: het leeuwendeel van de baten van de Stichting komt uit periodieke schenkingen ( > 80%). Daarnaast ontvangt de Stichting regelmatig donaties van personen en Wereldwinkels.

Bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester

 • voorzitter: R.P.W. van Harten, Almere
 • secretaris: H.J. Spetter, Almere
 • penningmeester: W.L. Valk, Almere

Beloningsbeleid:

 • Bestuursleden oefenen hun functie uit in eigen tijd zonder beloning en zonder vergoedingen zoals kilometervergoeding en restaurant bezoek. Alle gelden van de Stichting worden als gevolg geheel aan projecten toebedeeld en besteed.
 • Adviseurs en vrijwilligers worden als regel niet betaald. Uitzonderingen zullen zo nodig specifiek in het jaarverslag vermeld worden.

 


Jaarcijfers 2017 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2017

 


Jaarcijfers 2016 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2016

 


Jaarcijfers 2015 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2015

 

Toelichting cijfers 2015

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2015 met bijna € 12.000 toegenomen tot € 377.245.
 • * De Stichting ontving afgerond € 3500 aan giften. Hiervan kwam € 518 van het schoolproject met een 6-tal kinderen in Haarlem.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg ruim € 9.500.
 • * De belangrijkste uitgaven waren voor het Glenn Doman Schoolproject en aan het Zwarte Bij her-introductie programma.
 • * In 2015 is het Glenn Doman School proefproject voortgezet met een 6-tal 2-3 jarige kinderen in Haarlem. De resultaten waren indrukwekkend, waarbij na enkele weken al een grote gedragsverandering was waar te nemen. Dit al met het gegeven dat het slechts ging om een halve dag per week.
 • * Het project om in Oosterwold een Glenn Doman schooltje neer te zetten is gestart. Het idee is een kavel van 4000 m2 te kopen en er een duurzaam gebouwde 'Hobbit school' te verwezenlijken.
 • * Het project van de her-introductie van de oorspronkelijke Zwarte Bij in Nederland is goed van start gegaan met 4 succesvolle bijenvolken. De Stichting verzorgt daarbij ook de aankoop van Zwarte Bij koninginnen vanuit Zweden.

 

 


Jaarcijfers 2014 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2014

Toelichting cijfers 2014

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2014 met ruim € 13.000 toegenomen tot ruim € 362.000.
 • * De Stichting ontving bijna € 3.500 aan giften. Dit is veel minder dan vorige jaren vanwege het ontbreken van 2 periodieke giften van € 24.000 per jaar. De reden van deze discontinuatie is economisch en inkomen gerelateerd.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg meer dan € 9.500. De 4% rente op zakelijke leningen is een aantal procenten hoger dan de rente op de spaarrekening.
 • * De voorbereidingen voor het kinderdagverblijf waar de Glenn Doman methode van onderwijs wordt toegepast vordert gestaag. Er is gestart met 2 kinderen om de methode in het Nederlands te ontwikkelen. Volgend jaar willen we een groter project starten met een 8-tal kinderen.
 • * Na een aantal mislukte pogingen elders is besloten om het kinderdagverblijf in Oosterwold te gaan realiseren. Het idee is om in Oosterwold een kavel te verkrijgen en daar een 'Hobbit' school te bouwen.

 


Jaarcijfers 2013 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2013

Toelichting cijfers 2013

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2013 met bijna € 24.000 toegenomen tot ruim € 348.000.
 • * De Stichting ontving iets meer dan € 56.000 aan giften, wat ongeveer gelijk is aan voorgaande jaren.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg ruim € 9.000. Het merendeel van het rentebedrag komt van een rente van 4% uit een zakelijke lening, die meer dan tweemaal zoveel opbrengt dan sparen bij de bank.
 • * Aan Effectieve Microorganismen (EM) projecten in India is in 2013 € 42.000 besteed. Dit betreft voorbeeldprojecten in Zuid-India waar onderzoek naar de grootschalige toepassing van EM wordt gedaan.
 • * In 2013 zijn de voorbereidingen voortgezet voor het opzetten van een voorbeeld kinderdagverblijf door toepassing van de onderwijsmethode van Glenn Doman. Er wordt verder gespaard voor de realisatie van het kinderdagverblijf. In 2013 bedroegen de uitgaven slechts € 66.

 


Jaarcijfers 2012 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2012

Toelichting cijfers 2012

 • * Het vermogen van de Stichting is met bijna € 57.000 toegenomen tot ruim € 324.000.
 • * De Stichting ontving iets meer dan € 57.000 aan giften, wat ongeveer gelijk is aan voorgaande jaren.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg bijna € 9000. Het merendeel van het rentebedrag komt van een rente van 4% uit een zakelijke lening, die tweemaal zoveel opbrengt dan sparen bij de bank.
 • * Aan 4 projecten is bijna € 9000 besteed. Dit bedrag is laag omdat gespaard werd voor het opzetten van een voorbeeld kinderdagverblijf waar kinderen een leerachterstand kunnen omzetten tot een voorsprong in taal en rekenen door toepassing van de onderwijsmethode van Glenn Doman.
 • * Aan Ode International is op hun verzoek € 15.000 geleend om uitbreiding van hun activiteiten te financieren. Het gedachtengoed van Ode in het Ode Magazine komt in veel overeen met de doelen van de Stichting. In Ode heeft de Stichting voor het eerst over EM (Effectieve Micro-organismen) gelezen. De lezers van Ode Magazine hebben over het algemeen een positieve en optimistische kijk op het leven.