Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Stichting De Moeder's Geuren is de stichting van de Moeder's Geuren wierook, die u kunt vinden op www.wierook.nl en winkel.wierook.nl

Home Schoolprojects Learning language starts directly after birth
13.12.2011 (translated from dutch)
 
BAARN - Babies learn language and grammar right from the moment they are born. This U.S. studies show.
taal, baby, baby's, kinderen, kind, geluid, luisteren, leren, grammatica, woordenschat, woorden
Researchers at the University of Notre Dame concluded that children in their first year intensely listen and deconstruct language word patterns.According to researcher Jill Lany, this is the basis of actually learning words, which begins around 17 months.

Indications

"Babies are constantly looking for clues in the context of language and sound." SaidLany. "There are a surprising number of notes in the audio stream, so that babies are able to learn the meaning of words. They can distinguish different types of words such as nouns and verbs."

Guessing

Lany suggests that children from one year old where guessing is associated with a word or pointing. The phrase "It's a 'is pronounced before a noun. Babies know the word, but can guess that it is an object. The same goes for 'I'm', this will be a verb or action to follow.

Learning

Babies use these patterns as indications of the new words they learn. Around 15 months they are also capable of more complex grammatical structures and neighboring relations can be distinguished. "We often think that grammar arises only after learning of words." Said Lany. "But this research shows that children pick up the information in their first year of life plays a huge role in the development of language."
by-is-er" target="_blank">Baby's zoeken continu naar aanwijzingen voor taal in de context en het geluid.", aldus Lany. "Er zijn een aantal verassende aanwijzingen in de geluidstroom, waardoor baby's in staat zijn om de betekenis van woorden te leren. Ze kunnen verschillende soorten woorden onderscheiden zoals zelfstandig naamwoorden en werkwoorden."

Gokken

Lany stelt dat kinderen van een jaar oud gokken waar een woord mee in verband staat of naar wijst. Het zinnetje 'Het is een' wordt altijd uitgesproken voor een zelfstandig naamwoord. Baby's kennen het woord niet, maar kunnen wel gokken dat het een object is. Hetzelfde geldt voor 'Ik ben aan het', hierop zal een werkwoord of actie volgen.

Leren

Deze patronen gebruiken baby's als aanwijzingen voor de nieuwe woorden die zij leren. Rond de 15 maanden zijn ze ook in staat om niet aangrenzende relaties en complexere grammaticale structuren te onderscheiden. "We denken vaak dat grammatica pas ontstaat na het leren van woorden.", vertelt Lany. "Maar dit onderzoek laat zien dat de informatie die kinderen oppikken in hun eerste levensjaar een hele grote rol speelt bij het ontwikkelen van taal."